hiddetlen-

hiddetlen-

(hiddetlen'-)
fiil nesnesiz -e hâli hiddetlenir (hiddetle'niɾ)
Çocukların başka şeylerle uğraştığını görünce hiddetlendi.