hesabından çekilen para

hesabından çekilen para

مَدِين

hesabından çekilen para

debet

hesabından çekilen para

debet

hesabından çekilen para

Schuldposten

hesabından çekilen para

χρέωση

hesabından çekilen para

debit

hesabından çekilen para

débito

hesabından çekilen para

veloitus

hesabından çekilen para

débit

hesabından çekilen para

dugovanje

hesabından çekilen para

debito

hesabından çekilen para

借方

hesabından çekilen para

차변

hesabından çekilen para

debetsaldo

hesabından çekilen para

debet

hesabından çekilen para

debet

hesabından çekilen para

débito

hesabından çekilen para

дебет

hesabından çekilen para

debet

hesabından çekilen para

รายการของเงินที่หักบัญชี

hesabından çekilen para

sự ghi nợ

hesabından çekilen para

扣款