hem

hem

(hem)
zarf
Hem ne lüzum var?

hem


bağlaç
hem tecrübeli hem bilgili bir yönetici