helak

helak

(he'lac)
ad helaki (helaː'ci)
1. kavimlerin helaki
a. Petrol atıkları balıkları helak etti.
b. mecaz Kendini helak ediyor.

a. Koyunlar bir salgın hastalıktan helak oldu.
b. O kadar çalıştık ki helak olduk.
2. mecaz bedenin helakine sebep olan yoğun bir çalışma