hazan

hazan

Herbst (ha'zan)
ad hazanı (hazaː'nɯ)
hazan mevsimi