hazırcevap

(hazırcevabı konumundan yönlendiriliyor)

hazırcevap

(hazɯɾʤe'vap)
sıfat hazırcevabı (hazɯɾʤevaː'bɯ)
hazırcevap bir insan