hava trafik kontrolörü

hava trafik kontrolörü

letecký dispečer

hava trafik kontrolörü

flyveleder

hava trafik kontrolörü

Fluglotse

hava trafik kontrolörü

controlador aéreo

hava trafik kontrolörü

lennonvalvoja

hava trafik kontrolörü

aiguilleur du ciel

hava trafik kontrolörü

kontrola letenja

hava trafik kontrolörü

controllore di volo

hava trafik kontrolörü

航空管制官

hava trafik kontrolörü

항공 관제사

hava trafik kontrolörü

luchtverkeersleider

hava trafik kontrolörü

flygeleder

hava trafik kontrolörü

kontroler ruchu lotniczego

hava trafik kontrolörü

controlador de tráfego aéreo

hava trafik kontrolörü

авиадиспетчер

hava trafik kontrolörü

flygledare

hava trafik kontrolörü

ผู้ควบคุมเส้นทางการบิน

hava trafik kontrolörü

kiểm soát viên không lưu

hava trafik kontrolörü

空中交通管理员