hat

(hattı konumundan yönlendiriliyor)

hat

cable, lineZug (hat)
ad hattı (hat'tɯ)
1. hat çizmek
2. hat sanatı
3. otobüs hattı
4. elektrik hattı
bir yere telefon hattı çekmek
5. telefon hatları bozuk
6. yüz hatları
7. vücut hatları