hastalık ödentisi

hastalık ödentisi

nemocenská

hastalık ödentisi

løn under sygdom

hastalık ödentisi

Krankengeld

hastalık ödentisi

sick pay

hastalık ödentisi

subsidio de enfermedad

hastalık ödentisi

sairauspäiväraha

hastalık ödentisi

indemnité maladie

hastalık ödentisi

plaćeno bolovanje

hastalık ödentisi

indennità di malattia

hastalık ödentisi

病気休暇中の手当て

hastalık ödentisi

병가 중 지급되는 급여

hastalık ödentisi

ziekengeld

hastalık ödentisi

sykepenger

hastalık ödentisi

wypłata za czas choroby

hastalık ödentisi

sjuklön

hastalık ödentisi

ค่าจ้างในระหว่างที่ลาป่วย

hastalık ödentisi

lương trả cho nhân viên nghỉ ốm

hastalık ödentisi

病假津贴