haşerat

(haserati konumundan yönlendiriliyor)

haşerat

(haʃe'ɾat)
ad haşeratı (haʃeɾaː'tɯ)
haşerattan korunmak