hapset-

hapset-

('hapset-)
fiil geçişli -i hâli hapseder ('hapsedeɾ)
1. suçluyu hapsetmek
2. çocuğu odasına hapsetmek
3. kadını eve hapsetmek