hanlık

(hanlığı konumundan yönlendiriliyor)

hanlık

(han'ɫɯk)
ad hanlığı (hanɫɯ'ɯ)
1. hanlığa yakışmayan bir kayıp
2. hanlığa ait topraklar