hakket-

hakket-

('hakcet-)
fiil geçişli -i hâli -e hâli hakkeder ('hakcedeɾ)
mermer üzerine bir şiir hakketmek