haciz

haciz

seizure (ha'ʤiz)
ad haczi (haʤ'zi)
haciz şartları
Evine haciz koydular.
Dükkânı haczettiler.