haccet-

haccet-

('haʤʤet-)
fiil nesnesiz hacceder ('haʤʤedeɾ)
1. kutsal yerleri haccetmek
2. Kâbe'yi haccetmek