haberci

haberci

courier, herald, messenger (habeɾ'ʤi)
ad
1. saray habercisi
2. habercilerin güvenlik şartları
3. mecaz kurak bir yazın habercisi