gürül gürül

(gurul gurul konumundan yönlendiriliyor)

gürül gürül

(ɟy'ɾyl ɟyɾyl)
sıfat
gürül gürül sular

gürül gürül


zarf
gürül gürül akan nehir