günden güne

(gunden gune konumundan yönlendiriliyor)

günden güne

day by day (ɟyn'den ɟyne)
zarf
Hasta günden güne iyileşiyor.