günce

(gunce konumundan yönlendiriliyor)

günce

(ɟyn'ʤe)
ad
günce tutmak