güç bela

(guc bela konumundan yönlendiriliyor)

güç bela

amper ('ɟyʧ belaː)
zarf
Kendisini güç bela ikna ettik.