götürü

(goturu konumundan yönlendiriliyor)

götürü

(ɟœty'ɾy)
sıfat
götürü işlerdeki malzeme israfı

götürü


zarf
Bu kitapları götürü elli liraya aladık.