göt

(got konumundan yönlendiriliyor)

göt

bum, assArschκώλοςculbunda (ɟœt)
ad
1. Zavallı hayvan götünden yaralanmış.
2. Arabanın götünü vurmuş.
3. Götünün üstüne düştü.
4. mecaz Götü varsa sizi korusun görelim!