gönül

(gonul konumundan yönlendiriliyor)

gönül

Herz (ɟœ'nyl)
ad gönlü (ɟœn'ly)
özlemle dolu bir gönül
a. anne ve babaların gönlünü almak
b. Tartışmadan sonra gönlünü almak zor oldu.

Kimsenin gönlünü kırmaz.