gonk

gonk

(gonk)
ad gongu (gon'gu)
Gonk sesiyle yarış başladı.