gök kubbe

(gok kubbe konumundan yönlendiriliyor)

gök kubbe

('ɟœc kubbe)
ad
gök kubbeyi kaplayan yıldızlar