gitgide

gitgide

('ɟitɟide)
zarf
Gitgide alışıyor.