gık deme-

(gik demez konumundan yönlendiriliyor)

gık deme-

('gɯk deme-)
fiil nesnesiz gık demez ('gɯk demez)
Gık demeden kabul etti.