gerzek

(gerzeği konumundan yönlendiriliyor)

gerzek

(ɟeɾ'zec)
sıfat gerzeği (ɟeɾze'i)
hakaret yollu gerzek biri

gerzek


ad
hakaret yollu O gerzeğe kimse inanmaz.