gereksin-

gereksin-

(ɟeɾecsin'-)
fiil geçişli -i hâli gereksinir (ɟeɾecsi'niɾ)
geniş bir ev gereksinmek