gelişmekte olan ülke

gelişmekte olan ülke

بَلَدٌ نامٍ

gelişmekte olan ülke

rozvojová země

gelişmekte olan ülke

udviklingsland

gelişmekte olan ülke

Entwicklungsland

gelişmekte olan ülke

developing country

gelişmekte olan ülke

país en vías de desarrollo

gelişmekte olan ülke

kehitysmaa

gelişmekte olan ülke

pays en développement

gelişmekte olan ülke

zemlja u razvoju

gelişmekte olan ülke

paese in via di sviluppo

gelişmekte olan ülke

発展途上国

gelişmekte olan ülke

개발도상국

gelişmekte olan ülke

ontwikkelingsland

gelişmekte olan ülke

utviklingsland

gelişmekte olan ülke

kraj rozwijający się

gelişmekte olan ülke

país em desenvolvimento

gelişmekte olan ülke

utvecklingsland

gelişmekte olan ülke

ประเทศที่กำลังพัฒนา

gelişmekte olan ülke

nước đang phát triển

gelişmekte olan ülke

发展中国家