gasp

gasp

grab (gasp)
ad gasbı (gas'bɯ)
gasp suçu
birinin malını gasbetmek