güzün

güzün

('ɟyzyn)
zarf
Üzüm hasadını güzün yaparlar.