günü gününe

günü gününe

(ɟy'ny ɟynyne)
zarf
İşlerini günü gününe bitirdi.