gülle

gülle

(ɟyl'le)
ad
1. top güllesi
2. spor gülle fırlatmak