göze

göze

cell (ɟœ'ze)
ad
1. biyoloji bitki gözesi
2. gözeden akan sular