göz yuvarı

göz yuvarı

eyeball ('ɟœz juvaɾɯ)
ad
anatomi göz yuvarına bağlı kaslar