göm-

göm-

(ɟœm'-)
fiil -i hâli -e hâli gömer (ɟœ'meɾ)
1. Hazineyi gizli bir yere gömmüşler.
2. cenazeyi gömmek