fizyolojik

(fizyolojiği konumundan yönlendiriliyor)

fizyolojik

(fizjolo'ʒic)
sıfat fizyolojiği (fizjoloʒi'i)
$$$$insanın fizyolojik gelişimi