filolog

(filologu konumundan yönlendiriliyor)

filolog

(filo'lok)
ad filoloğu (filolo'u)
dil bilimi filoloğun yeni eseri