fıkıh

(fikih konumundan yönlendiriliyor)

fıkıh

(fɯ'kɯh)
ad fıkhı (fɯk'hɯ)
din fıkıh kuralları