feshet-

(fesheder konumundan yönlendiriliyor)

feshet-

('feshet-)
fiil geçişli -i hâli fesheder ('feshedeɾ)
1. mahkeme kararını feshetmek
2. meclisi feshetmek