faktör

(faktor konumundan yönlendiriliyor)

faktör

(fak'tœɾ)
ad
değişikliğe yol açan faktörler