ezile büzüle

(ezile buzule konumundan yönlendiriliyor)

ezile büzüle

(ezi'le byzyle)
zarf
Ezile büzüle içeri girdi.