eyle-

(eyler konumundan yönlendiriliyor)

eyle-

(ejle'-)
fiil yardımcı fiil eyler (ej'leɾ)
insaf eylemek