evliya

evliya

saint (evli'jaː)
ad
din bir evliya türbesi