evham

(evhamı konumundan yönlendiriliyor)

evham

(ev'ham)
ad evhamı (evhaː'mɯ)
evhama kapılmak