etlen-

etlen-

(etlen'-)
fiil nesnesiz etlenir (etle'niɾ)
etlenen tavuklar