eş güdüm

(es gudum konumundan yönlendiriliyor)

eş güdüm

('eʃ ɟydym)
ad
bir projede eş güdümü sağlamak