eş değer

(es deger konumundan yönlendiriliyor)

eş değer

('eʃ deeɾ)
sıfat
O ev bu kadar paraya mı eş değermiş?