eri-

eri-

(eɾi'-)
fiil nesnesiz erir (e'ɾiɾ)
1. suda eriyen şeker
2. Buzlar yavaş yavaş eriyor.
3. halının eriyen yerleri
4. mecaz Çocuk üzüntüden eriyor.
5. mecaz O söz üzerine hereksin önünde eridim.